Management de proiect

Deși – mai ales atunci când ne referim la ea cu neologismul „outsourcing”, deja împrumutat în limbajul curent de specialitate – externalizarea unor procese din activitatea unei întreprinderi pare a fi o opțiune aflată la îndemâna conducătorilor unei organizații doar de dată recentă, această activitate are o istorie mult mai veche, chiar dacă formele sub care se desfășura diferă, în mod evident, de cele pe care le putem observa azi. Nu-i mai puțin adevărat că ea a cunoscut un avânt extraordinar în ultimele 3 decenii, atunci când modelul economic din prima jumătate a secolului trecut, ca o companie să-și dețină, administreze și controleze singură activele, a fost înlocuit de conceptul care promovează încheierea unor parteneriate strategice care să aducă rezultate îmbunătățite, în detrimentul proprietății și controlului intern.

Istoria managementului de proiect e și ea una foarte vastă – putem, de pildă, să-i stabilim originile la momentul punerii în operă a marilor construcții ale antichității – dar, ca și în cazul externalizării, ultimele decenii sunt, cu adevărat, cele care îi definesc conținutul și desfășurarea.

În mod firesc, îmbinarea lor, respectiv externalizarea managementului unor proiecte, a cunoscut o dezvoltare exponențială tot în ultimii 30 de ani, în special mulțumită externalizării serviciilor de tehnologie a informației la care marile companii au apelat pe scară largă, în contextul în care alte servicii, de pildă cele juridice și financiare – inclusiv audit – erau deja, de regulă, asigurate de prestatori externi.

Motivele ce stau la baza deciziei externalizării managementului unui proiect sunt, de obicei, legate de lipsa personalului, a unui manager de proiect, de fondurile insuficiente în acest context de a angaja și instrui resursa umană nouă care mai apoi va trebui redistribuită în cadrul organizației. Presiunea încadrării într-o limită de timp este de asemenea o constrângere importantă, la fel ca și cea bugetară.

Suntem deschiși oricăror discuții pe marginea acestui subiect, gata să vă prezentăm serviciile noastre în acest domeniu, încrezători că putem identifica soluțiile potrivite proiectului dumneavoastră!